czy modrzew syberyjski może żyć 1000 lat ?


Modrzew syberyjski żyje około 450 lat. W tym czasie wysokość drzewa może osiągnąć 45 metrów, średnica pnia - około 1,8 metra

Jednak na obszarach o bardziej korzystnych warunkach siedliskowych można znaleźć okazy osiągające wysokość 50-60 metrów, o średnicy pnia około 2,5 metra.

Trudno jest określić wiek modrzewia syberyjskiego, ponieważ na stare drzewa często mają wpływ takie choroby, jak np: zgnilizna w kształcie serca. 

W przyrodzie istnieją osobniki o wieku przekraczającym 1000 lat, choć dzisiaj jest ich niewiele. Rzadko zdarza się znaleźć modrzewia w wieku od 700 do 900 lat, ale drzewa w wieku od 400 do 500 lat są dość powszechne i mają zdrowy system korzeniowy, nienaruszoną koronę, bez oznak starzenia.